فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

اقامت دوروزه عارف

۱۳۸۳/۱٢/٢٢

 

در رابطه با درخواست آقای عارف بايد به عرض ايشان برسانم كه من متاسفانه در كميجان اقامت ندارم تا بدرخواست ايشان حضوراٌ رسيدگی كنم ولی از آقای قاسم جاويدراد كه تمامی زحمات محلی را بدوش می كشد خواهش ميكنم چنانچه راجع به اقامت يكی دو نفر در مرداد ماه می توانند جايی را با همكاری فرمانداری محترم كميجان در نظر بگيرند .

راجع به افراد بومی هم كه در جريان پروژه مورد بحث شان با او همكاری كرده اند بنده شخصاٌ تشكر می كنم و همينجا می گويم

؛ قديمنن ميزان دييبلر :

چراغ اوز دوورونه ايشيق ويرمز ؛

چرا اين دوستان و عزيزان بومی در رابطه با كارهای محلی خودشان ما را در جريان قرار نميدهند تا بنحوی آنها را منتشر كنيم از عكس متن و شعر و مطلب و غيره ؟

بهرحال در هرجا كه هستند و به هركاری كه می پردازند دستشان درد نكند و موفق باشند .

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان