فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

پيشنهادهايی که به گردهمائی داده شد

۱۳۸٢/۱٢/٢٥

در گردهمائی اخير کميجانيهای مقيم تهران پيشنهادهايی به شرح زير از سوی اينجانب ارا.ه شد :

- تاسيس موزه آثار باستانی در کميجان

- تاسيس اداره ميراث فرهنگی در کميجان

- همکاری اداره مخابرات برای ايجاد خط مستقيم اينترنتی در کميجان

- همکاری فرمانداری در دادن زمين به سرمايه گذاران در کميجان

- صدور مجوز ساخت در زمينهای کمتر از ۲۰۰ متر برای احداث واحد مسکونی 

همچنين از سوی افراد ديگری نيز پيشنهادهايی ارائه شد :

آقای اسدالله امينی پيشنهاد های زير را ارائه نمود :

- تشکيل شرکت توسعه صنعتی کميجان جهت جلب سرمايه های راکد

- ايجاد يک واحد صنعتی پالايش و توليد روغن موتور

دوستان ديگری هم اين پيام را به شهرداری کميجان دادند :

-شهرداری کميجان برای صدور جواز ساخت مسکن سخت گيريهايی در حد تهران دارد و مردم را از ساخت و ساز گريزان کرده است .

- گفته ميشود شهرداری با کسانی که از شهرهای مختلف برای ساخت و ساز زمين خود مراجعه ميکنند همکاری مناسبی ندارد و از آنان وجوه زيادی را بعناوين عوارض مطالبه و آنان را فراری ميدهد .

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان