فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

مزاحمت های نادوستان

۱۳۸٤/۳/۸

عده ای راه افتاده و با پيام گذاشتن در وبلاگ افراد به تعداد زياد ايجاد مزاحمت می کنند که مثلاٌ فلانی هم وبلاگ دارد . يکی گفته بود اين چيه مدام بوق می زنه؟

گفتند فلانی عروسی داره .

گفت بابا ما هر روز هزار بار پدرمون در ميياد يه بار هم صدا نمی کنيم اين بابا هنوز هيچی نشده اينهمه جيغ و داد راه انداخته!

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان