فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

موزه ای برای کميجان

۱۳۸۳/۱/۱٥

 

فراخوان عمومي

براي تشكيل موزة عمومي كميجان

 

بدليل تغيير شرايط زندگي و عادات اجتماعي و تغييراتي كه در لوازم و وسايل و ابزارها و ادوات مورد كاربرد در زندگي روزمرة وكارهاي مختلف ايجاد گرديده است ، بسياري از اشياء و آلات و ادواتي كه از گذشته به ما بارث  رسيده است ، غير قابل استفاده و زيادي جلوه ميكند و گاهي بدليل محدود بودن فضاي زندگي ، در نگهداري آنها هم با مشگل مواجه هستيم و از طرفي چون آن اشياء مورد استفادة پدران و مادران ما و مورد علاقة آنها بوده وبعنوان يادگاري به ما به ارث رسيده است ، جنبة قداستي داشته وبا وجود كهنگي و بيمصرف بودن آنها ، بهيچ وجه راضي به دور انداختن آنها نيز نميباشيم .

اين فقط مشكل شما نيست ، ما هم مثل شما هستيم و گگاهي احساس ميكنيم كه از دست اين اشياء يادگاري كه در حال حاضر هيچ كاربردي در زندگي روزمرة ما ندارد به جان آمده ايم ، ولي شايد بتوانيم بدون اينكه آنها را دور بياندازيم ، از خود دور كرده و ضمناً در جاي مناسبي جمع آوري و نگهداري نموده و هرگاه كه دلمان خواست نگاهي به آنها بياندازيم و لحظاتي چند با خاطرات خوش ايام گذشته ، ياد بزرگان و گذشتگان خود را گرامي بداريم .

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان