فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

يادتان باشد رسيد بگيريد

۱۳۸۳/۱/۱٥

 

به محضر اعضای محترم هيات موسس تشکيل موزه در کميجان پيشنهاد ميکنم دستور تهيه «رسيد موقت تحويل اشياء » را به ترتيبی که در زير بصورت پيش نويس تنظيم شده پس از اصلاحات بدهند تا به افرادی که اشيای خود را به هيات موسس و يا مکانی که در آينده نزديک از سوی شما تعيين خواهد شد تحويل ميدهند داده شود .

بنام خدا

 

موزة عمومي كميجان

 

 

رسيد موقت تحويل اشياء اهدايي

 

---------------------------------------------------------

 

نام اشياء اهدايي                                               شماره قطعه

نام مالك اصلي قطعه

نام اهدا كننده

نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده                            

 

 امضاء و مهر موزه

 

 

موزة عمومي كميجان

 

رسيد موقت تحويل اشياء اهدايي

 

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

نام اشياء اهدايي                                           شماره قطعه

 

نام مالك اصلي قطعه ………………………………..

 

نام اهدا كننده  ……....………………………………

 

نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده                            

 

 امضاء و مهر موزه

 

 

موفق باشيد

 

 

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان