فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

اشيای دريافتی را ثبت کنيد

۱۳۸۳/۱/۱٥

 

به محضر هيات محترم موسس عرض ميکنم که حالا که اين سنگ در چاه افتاد لازم است از همين امروز شماها آمادگی لازم را داشته باشيد تا اشيايی را که احتمالاٌ اهدا می کنند تحويل بگيريد و برای اينکار لازم است اقدامات زير را انجام دهند :

۱- تعيين يکی از اعضای هيات موسس برای تحويل گرفتن اشياء

۲- تهيه و تکثير فرم رسيد موقت تحويل

۳- تعيين محلی برای انبار کردن و نگهداری اشيای دريافتی

۴- تهيه دفتری برای ثبت اشياء و بنده ترجيح ميدهم اين دفتر پلمب شده باشد .

در دفتر بايد اين موارد که بنده در جدولی ترسيم کرده ام ثبت شود و ترجيحاٌ نام محلی اشيای تحويلی نيز در کنار نام آن قيد گردد .

جدول و ليست اجناس و اشياء اهدايي به موزة عمومي كميجان

 

 شماره قطعه    نام قطعه   نام اهدا کننده   نام مالک اصلی  موارد مصرف

 

خود شما ميتوانيد اين جدول را اصلاح و در دفاتر معمولی هم خط کشی و استفاده نماييد .

هدف ثبت اشياء است نه شکل دفتر .

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان