فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

جواب بهزاد

۱۳۸۳/٥/٤

سلام

دوستی بنام بهزاد که لطف کرده و به وبلاگ اين حقير سر زده اند مطالبی در يادداشت نوشته اند که ضمن سپاس از ايشان توجه نامبرده را به موارد ذيل جلب ميکنم :

“ سرداري كه در پاسداري از ايران مقدس كشته شود ، شهيد است و انوشه روان و سزاوار پرديس ، و سربلند در داوري رستاخيز “  .

“ اي ايران زمين ، اگر از تو بزرگي و شكوه يافتم ، بهاي گزافي پرداختم ، قرباني ارجمندي در راه تو دادم او پسر دلير و دلبندم بود “ .                                                                   

                                                                                                    “كارنامك من شاپور اورمزد “

مطلب بالا را از وبلاگ شهدای کميجان برای بهزاد عزيز آوردم تا بداند که هرکسی ميتواند در راه هدفش به شهادت برسد .

و ممکن است برای يک نفر هدف پاسداری از مرزهای کشورش و برای ديگری از دينش باشد .

مهم اينست که برای يافتن بزرگی و عظمت و پيشرفت بايد بهای گزافی بپردازيم و اين بها ميتواند شامل وقت و پول و مال و حال و گاهی هم جان باشد و بايد برای دادن چنين قربانی هايی برای رسيدن به آن عظمت مطلوب آمادگی داشته باشيم .

موفق باشيد .

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان