فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

جلسه فرماندار کميجان

۱۳۸۳/۱۱/٢٤

 

نوشته از قاسم جاويد(وبلگ کميجان خبر) :

جلسه نشست فرماندار وجمعی از کسبه ومعتمدين کميجان در خصوص چگونگی مشارکت کميجانيها وکميجانيهای مقيم در شهرهای ديگر برگزار شد در اين جلسه مقرر گرديد مجمع کميجانيهای مقيم در تهران فعال گرديده وبا تشکيل کميته های تخصصی در خصوص مسايل شهرستان پيگيريهای مثبت تری انجام گيرد احتمالا جلسه فرماندار با کميجانيهای مقيم در مرکز نيمه اول اسفند برگزار گردد؛ موضوع مهم اين جلسه چگونگی مشارکت سرمايداران وصاحبان انديشه در طرحهای صنعتی وايجاد کارگاهها وکارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی کميجان ميباشد.

با همت صدا وسيمای استان که انگاری با کميجان بر سر مهر آمده در سالگرد انقلاب کميجان(۱۹بهمن)برنامه جالب ودر خور اعتنايی تهيه وپخش گرديد هرچند گلايه ما از تهيه وپخش نامناسب برنامه شبانه بعنوان اولين تصوير از کميجان در استان که ميتوانست خيلی از نظرها ونظريه های اهالی استان راجع به کميجان راتغيير دهد بقوت خود باقی است ؛متاسفانه با سهل انگاری کميجانيها ازجمله خودم که در برنامه تريبون آزادبرنامه شبانه شرکت نکرديم وافراد ی با وضعييت نامناسب لباس وظاهر از روستاهای اطراف شرکت کردند ويک مصاحبه بد را انجام دادندوآنها نيز پخش کردند

جشن دهه فجر با حضور استانداری استان مرکزی ومسئولين واهالی کميجان روز ۲۰ بهمن در سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش کميجان بر گزار گرديد....

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان