فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

مجله فوكوس تركيه

۱۳۸۳/۱٢/٩

 

اين عكس هم مربوط به بخشی از همان نقشه يادداشت قبلی است كه نشان می دهد

مجله علمی و فرهنگی فوكوس تركيه آن نقشه را بعنوان بخشی از فتوحات اسكندر

مقدونی چاپ كرده و نام خليج فارس را به خليج بصره تغيير داده است :

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان