معرفی سايت اموات کميجان

 

به منظور اطلاع رسانی در خصوص اموات کميجان ، وبلاگ زندگی جاودانه کميجان را

راه اندازی کرده ايم و از طريق آن اطلاعات و اخباری در مورد افرادی از کميجان که به

رحمت ايزدی می پيوندند ارائه می کنيم .

بنا به اطلاعی هم که از سوی برخی از دوستان رسيده است اين وبلاگ توانسته

است در برخی موارد به خوانندگانش بموقع اطلاع رسانی نمايد .

انتظار بنده از دوستان و خوانندگان و همشهريان آنست که چنانچه از موردی اطلاع

دارند خبر درگذشت همشهريان را با ايميل يا شماره تلفن زير به اطلاع بنده برسانند تا

من نيز به نوبه ی خودم آنرا باطلاع همشهريان وبلاگ خوان برسانم .

تلفن : ۲۷۸۲۳۰۳۱

برای همه اموات کميجانی طلب مغفرت می کنم .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید