بسته دوم

سوابق تاريخي كميجان

كميجان كه در ميانة همدان و قزوين و اصفهان و ري و قم قرار دارد ، از آغاز تاريخ از نظر مردم و زبان شرايط ويژه اي داشته است و مادان و مادها نيز در آنجايگاه و پيرامون آن ساكن بوده اند و وجود زبان تاتي در تعدادي از روستاهاي برچلو و كميجان از قبيل وفس و چهرقان و فرك و چوگان حاكي از همين مدعاست  .

در فاصلة ورود اسلام تا ورود تركان سلجوقي ، ولايات پنجگانة همدان { و از جمله ولايت اعلم و كميجان } و ايالت جبال و عراق عجم  بارها و بارها بين امراي عرب و ترك و وابستگان خليفه دست بدست گشت ، و دهستان‌هاي تابعة اراك مخصوص نواحي فراهان وسرزمين آشتيان و وفس و بزچلو يعني قسمتهاي شمال آن شهرستان هريك چندين بار ويران گرديده ودرنزديك ويرانه‌هاي سابق از نو دهي برپاشده است .

ايجاد ونامگذاري كميجان را منسوب به “ كم “ كه يكي از سرداران و نامداران تاريخ باستان در زمان كيخسرو بوده است ميدانند .

كمي و ميلاد دوبرادر از نوادگان سلسلة هخامنشي بوده اند كه به اين منطقه آمده اند و هر یک از این دو برادر ، كمي محل فعلي كميجان و ميلاد محل فعلي ميلاجرد واقع در 18 كيلومتري جنوب باختري  كميجان را تصاحب و آباد نموده اند .

قدمت اين منطقه به بیش از 2500 سال پيش يعني زمان هخامنشيان مي رسد كه ‹ كمي› به اين منطقه آمده و اينجا را آباد نموده است  .

 از شواهد موجود چنين بر مي آيد كه كميجان زماني بسيار دور پر رونق و آباد بوده و يكي از مناطق معتبر و واسط تجاري بين شهرهاي همدان و اصفهان بوده و بعدها از اعتبار آن كاسته شده است .

بر اساس تحقیقاتی که شخصاٌ انجام داده و نتیجه آنرا در وبلاگهای کمیجان منتشر کرده ام ، شهری در ازبکستان کنونی بنام کمیجیان وجود داشته که گروهی از ترکان آن شهر به ایران مهاجرت نموده و نسبت به اشغال و زندگی در این شهر اقدام کرده اند و احتمال می رود که نام کمیجان از آنان (کمیجیان)گرفته شده باشد .

برخی بررسي ها نیز نشان می دهدكه ايل هاي ترك زبان برچلو و بزچلو (بوزچلو) در حوالي سالهاي اولية شكل گيري و استقرار سلسلة صفوي به شاه اسماعيل كمك كردند و شاه در ازاي آن كمك ، اين منطقه را به آنان بخشيد و از حدود سالهاي 820 شمسي افراد آن ايل به رياست مرتضي خان و پسرش آدوربادور به اين منطقه وارد شدند و در اراضي آن ساكن شدند .

بديهي است كه كميجان قبل از آمدن ايلهاي مذكور آباد و برقرار بوده و قبل از آمدن افراد ايلهاي مذكور ، ساكنان قبلي مردماني بودند كه به زبان فارسي تكلم ميكرده اند .

برای اطلاع بیشتر در این زمینه به وبلاگ تاریخ کمیجان مراجعه فرمایید .

محمد کمیجانی (جاویدراد)

5/5/1385

 

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

من ازوم همدانليام و اصليتم کومجانليام و او قدر که اوخوموشام بيز هميشه تورکوموشوک و کوميجان هميشه تورکوموش ياشاسين ترک