سلام نوبهاری

سلام نوبهاری

سلام می کنمت من در آستان بهار

سلام میکنمت یار نوگلم خوش دار

سلامی چو سرخی آتش

سلامی چو زرد گل یاس

سلامی چو بوی بهاران

که کم کم و نم نم ز ره میرسد باز

سلامی چو گرمای دلچسب خورشید

که از بعد سرمای بهمن زند سر

سلامی چو سبزه گل بید مشک

سلامی چو هفت سین سفره

سلامی چو سرخی یک سیب زیبا

که چون گونه دختر روستایی

سلامی چو این عید دیرین نوروز

که عیدی ستانم دو سه بوسه از یار

به تو نازنین یار ،‌ای جان و دلدار

تو دیدی که چون طی شد آن پار

بیا  قدر این دوستی را نگه دار

 

دوشنبه 21 / 12 / 85

/ 1 نظر / 23 بازدید
سارا

سلام آيا شما الان ساکن کميجان هستيد؟ من اصالتا اهل کميجان هستم. سال نو مبارک