جاده های کمیجان

قبلا در یادداشتی راجع به پیچ های خطرناک جاده های دسترسی به کمیجان صحبت کرده بودم و پیچ های کشنده جاده های کمیجان – همدان و کمیجان – اراک و کمیجان فراهان را با ذکر نام مشخص و درخواست اصلاح و تغییر مسیر آن را داده بودم ولی بعنوان یک یادداشت حاصل گشت و گذار نوروزی باید بگویم که اینبار وجود چاله چوله های فراوان و عریض و طویل چنان زیاد و وقتگیر و نفسگیر بود که آن پیچ ها دیگر از یاد رفته بود و وای به حال راننده ای که میخواست از یکی از این چاله ها فرار کند . یا در یکی دو چاله عریضتر و عمیقتر دیگر می افتاد و یا فرمان و کنترل خودرو را از دست می داد .

جادارد که جناب آقای مدیرکل محترم اداره راه و ترابری استان مرکزی یک دیداری از این محور داشته باشند تا هم شاهد چاله های مهمان نواز و قطعه شکن و هم پیچ های خطرناک و کشنده آن باشند .

بلکه دیدار ایشان منجر بدستور تغییر مسیر و یا اصلاح و مرمت روکش آسفالت جاده گردد . بویژه در محور کمیجان فراهان .

/ 0 نظر / 8 بازدید