پرش گوشه چشم

نميدانم اين پرش گوشه چشم از نگرانی است يا از اضطراب و يا از فشار دهها و صدها

خبری که هر روز ميخوانيم است که گوشه چشمم می پرد .

اخباری نگران کننده که محدوديت های سياسی و اقتصادی برای جامعه ايرانی بوجود

آيد و حتی در يک مورد هم خبری خواندم در اينباره که يکی از کانديداهای احتمالی

رياست جمهوری آمريکا پيشنهاد حذف تيم ملی فوتبال ايران از جام جهانی ۲۰۰۶ را

داده بود .

خدايی اش با اينهمه محروميتی که در سطح جهان برخوردار هستيم فقط اين يکی را

کم داريم تا پرونده مون کامل بشه .

آنوقت اينها انتظار دارند رابطه شون با ايران بهتر هم بشه .

ياد حرف يکی از سرداران باستانی ايران افتادم که گفته بود :

اگر پشت گوشتان را ديديد ، فلانجا را هم خواهيد ديد .

/ 0 نظر / 11 بازدید