بزن بر طبل بیهوشی

اگرچه در نظر داشتم بهیچوجه پاسخی به سخنان برخی افراد باصطلاح وطن پرست ندهم اما با خواندن پیامهای آنان که در وبلاگهای متعدد کمیجان نوشته بودند ، مخصوصا آنجا که از زدن و کشتن و نابود کردن سخن میگویند ، به درجه ای از باورهای تند شووینیستی و فاشیستی آنان پی بردم و لازم دیدم با نوشتن این پیام بزرگان قوم را به این نکته توجه دهم که بهر صورت که لازم میدانند بر حس برتری طلبی و دشمن خویی و دشمن تراشی آنان افسار بزنند .

در غیر اینصورت ما و همه کسانی که ادعای عقل و درایت می کنیم و بر این چنین یاوه سرایی هایی چشم می گذاریم (که من از کپی کردن و آوردن پیامهای دشمن شاد کن آنان در اینجا نیز ابا دارم ) و با این افراد و سراینده ها و گویندگان این سخنان برخورد نمی کنیم ، در مقابل پیامدهای سوء آن مسئول خواهیم بود .

من به شخصه هرآنچه در توان داشته ام بکار برده ام تا جلوی هرگونه تحریک افکار عمومی بایستم و حتی در برخی موارد از دوستان خودم خواهش کرده ام تا یادداشت های تحریک آمیز را پاک کرده اند تا مبادا کسی را بیازارند ولی اکنون یکبار برای آخرین بار از تمامی عزیزان میخواهم که بجای نفرت پراکنی و دشمن تراشی به وحدت گرایی بپردازند .

بجای اینکه همگان را با ترنم وحدت به همسویی بطلبند با زدن بر طبل اختلاف و افتراق قدم در راه بی بازگشت افرادی که همیشه در اشتباه بوده اند مگذارند .

عزیزان من

می بینید که من حتی ازنام بردن افراد نیز حذر میکنم ، شما را به مقدسات خودتان قسم میدهم بیهوده با فحاشی و تهمت زدن بدیگران بجایی نمیرسید . راه وحدت را در پیش بگیرید .

وقتی دیگران ببیننند که ما با همدیگر اختلاف داریم و بجای درخواست امکانات مشغول دریدن یقه همدیگر هستیم ، مطمئنا بجای تخصیص امکانات به مناطق ما ، آنرا از ما دور کرده و به مناطقی تخصیص میدهند که مشغول سازندگی هستند و نه دریدن یکدیگر .

/ 0 نظر / 9 بازدید