بسته ششم

يا ايها المدثر

اي محمد ،

 

اي بخود پيچيده ،برخيز و ندايي ساز كن

عقده هاي ترس و بيم از پاي خويشت باز كن

دعوت خود آشكارا بر جهان آغاز كن

بر فقيرانش نياز واغنيايش ناز كن

چونكه موسي كرد هارون را اخاي خويشتن

هم در اين دعوت علي را بر خودت انباز كن

نيك خويان را به جنت ،دعوت از سويم بخوان

قوم بدخو را به چاه ويلشان انداز كن

سلمو و مهر و حب باشد شعار دين تو

هين نما ابلاغ بر امتو آنرا شاذ كن

علم و تقوي پايه هاي پيشرفت امت است

آنكسي كو اين دو را دارد تو هم اعزاز كن

نيك و بد روز جزا از يكدگر منفك شوند

تو زبد در طول عمر خويشتن اعراض كن

محمد كميجاني  23/12/81

/ 0 نظر / 21 بازدید