بررسی نتايج سفر

 

روز دوم خردادماه بنا به دعوت فرماندار کميجان ، جلسه ای با رؤسای ادارات و مديران کل و معتمدين و اعضای شورای اسلامی و تمامی دست اندرکاران سفر رياست جمهوری و هيات همراه به کميجان در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان کميجان تشکيل شد .

در اين جلسه ضمن قدردانی حضور يکپارچه و تحسين برانگيز مردم در مراسم استقبال و استماع سخنرانی رئيس جمهور و همراهی اين سفر ، استقبال و حضور مردمی را با توجه به جمعيت و اطلاع رسانی انجام شده بسيار عالی و پرشکوه ارزيابی نمودند .

سپس مسئولين به بررسی نتايج مادی و معنوی اين سفر پرداخته و اثرات معنوی اين سفر پر برکت را بسيار ارزشمندتر و قابل توجه تر از اثرات مادی و ظاهری آن قلمداد نمودند .

/ 2 نظر / 24 بازدید

من مايل بودم اندکی راجع به اثرات معنوی سفر رييس جمهور بدانم. با تشکر

جواب نويسنده :

چشم دل باز کنکه جان بينی آنچه ناديدنی است آن بينی