فاصله ها ‘ آخ از اين فاصله ها

فاصله ها ‘ آخ از اين فاصله ها

كوتاه شدن فاصله ها

فاصله ميان فكر و انتشار آن چقدر است ؟

هيچ !

همين فكر ميتواند مايه عمل ديگران قرار گيرد .

فاصله ميان عمل  و انتشار خبر آن عمل چقدر است ؟

هيچ !

همين خبر ميتواند مايه عبرت گيري و اصلاح عمل ديگران قرار گيرد .

براحتي ميتوان پاسخ داد كه امروزه اين فاصله تقريباٌ هيچ است !

زيرا ميتوان همزمان با انتشار فكر ‘ آنرا تكميل كرد .

فاصله بين ديدن يك واقعه و اطلاع رساني در سطح جهاني به صفر نزديك شده است و فاصله بين فكر و عمل نيز به همين ميزان رسيده است .

ما اين كاستن از فاصله ها را مديون شبكه جهاني اينترنت هستيم و جا دارد كه براي بانيان آن و تمام كساني كه هم اكنون نيز براي گسترش و استحكام و پايداري آن كوشش ميكنند ‘ اداي احترام كنيم .

اگرچه بسياري هستند كه دلشان ميخواهند ‘ جلوي طلوع خورشيد و انتشار نور جانبخش آنرا نيز بگيرند ‘ عده اي كه مايلند اين شبكه را در صورت امكان كور كنند . و از بین ببرند . بی اختیار بیاد آیه شریفه : یریدون لیطفئو نورالله بافواههم والله یتم نورهه و لو کره المشرکون ... می افتم .

البته آنان غافل از اين هستند كه نور خورشيد حتي به زير خاك سرد نيز نفوذ كرده و جان دانه را در زير خاك به قلقلك و خيزش و رويش وا  ميدارد .

و اين در حاليستكه ما هيچ سعي و تلاشي در جهت از بين بردن فاصله هاي بين خودمان نمي كنيم .

هر روز فاصله مان از يكديگر ‘ از روز قبل بيشتر مي شود و كم كم اين فاصله ها بمانند اقيانوسي بين ما انسانها خود نمايي مي كند .

بياييد اين فاصله ها را كم كم از ميان برداريم . فاصله بین انسانها را . هر روز خود بیک بهانه ای بر این قایق کاغذی می دمیم و فاصله قایق هایمان را از همدیگر بیشتر و بیشتر میکنیم .

 

/ 1 نظر / 20 بازدید